February 24, 2019

בתחילת השבוע ישבתי עם ארגון בעל המון כוונות טובות שרצה לייצר קהילה עבור הלקוחות שלו, המטרה הייתה ברורה- לתת להם כמה שיותר ערך מטעם הארגון. 
הבעיה, אחרי רבע שעה שיחה הבנו ביחד כי אין להם רצון או צורך שהלקוחות שלהם יתקשרו אחד עם השנייה, זו לא המטרה שאליה כיוונו כאשר רצו...

Please reload

יש חדש?

20/05/2019

24/02/2019

Please reload

ארכיון
Please reload

חפש לפי תיוג
Please reload